پروژه های درحال همکاری با سنگ مازندران

پروژه: ساختمان پزشکان اکسین

سرمایه گذار و کارفرما: دکتر حمید طاهری پور

مجری: دکتر فرزاد مخبری

محل پروژه: آمل، آفتاب ۷۴

پروژه: فاز۳ تجاری اکسین

سرمایه گذار و کارفرما: دکتر طاهری پور

مجری: دکتر فرزاد مخبری

محل پروژه: آمل ابتدای جاده هراز

پروژه: هتل میزبان

کارفرما: آقای حاجی بابایی

محل پروژه: بابلسر

پروژه: مجتمع تجاری میلاد

مجری: مهندس مهدی قربانی

محل پروژه: قائمشهر

error: کپی برداری از تصاویر ممنوع می باشد